Hadždž osobe koja ima dug

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

 

Pitanje: Koji je propis za Hadždž osobe koja ima dug?

Odgovor: Ukoliko čovjek ima dug, Hadždž mu nije obavezan. Na osnovu toga mu je i sa vjerske strane bolje a i logičnije učiniti ono što mu je dužnost – a to je vratiti dug. Vrati dug pa onda obavi Hadždž. Nisi griješan ako umreš u tom stanju.

Pitanje: Čak i ukoliko mu osoba kojoj je dužan dozvoljava da obavi Hadždž?

Odgovor: Čak i ukoliko mu osoba kojoj je dužan dozvoljava da obavi Hadždž, jer će mu on svakako tražiti da mu vrati dug. On mu jedino dozvoljava da obavi Hadždž prije nego što mu vrati dug. Ne radi se o tome da je zabranjeno ići bez dozvole onoga kome si dužan, nego o čistoj savjesti prije obavljanja Hadždža.