Hadždž i `Umrah sa kamatnim zajmom

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je dozvoljeno obaviti Hadždž ili `Umru sa kamatnim zajmom?

Odgovor: Ne. Allâh ne prihvata ni njegov Hadždž ni `Umru ukoliko su obavljeni sa zabranjenim novcem.