Hadždž dužnika

Hadždž dužnika

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Posudio sam novac od osobe i rekao mu da ću mu ga poslati nazad kada počnem raditi. On međutim ne mari mnogo za to jer finansijski dobro stoji. Ja sam sada radio izvjesno vrijeme i zaradio novac, ali mu ga još nisam poslao. Umjesto toga sam ovu svotu investirao u važan projekat – jer mi on nije tražio novac. Ove godine želim obaviti Hadždž. Šta da radim?

Odgovor: Ukoliko imaš dovoljno novca da možeš vratiti dug i snositi troškove Hadždža – u tome slučaju je u redu da obaviš Hadždž.

Ukoliko samo imaš dovoljno da vratiš dug a nećeš ga moći vratiti ukoliko obaviš Hadždž – u tome slučaju nećeš obaviti Hadždž dok ne vratiš dug ili dok za to ne dobiješ dozvolu od osobe kojoj si dužan.

To je dakle detaljan odgovor na ovo pitanje; obaviti ćeš Hadždž ukoliko imaš dovoljno novca i za dug i za troškove Hadždža, a ukoliko samo imaš dovoljno novca da vratiš dug – nećeš obaviti Hadždž dok za to ne dobiješ dozvolu od onoga kome si dužan.