Hadîth kojem je Šajkh al-Albâni podučio maloga `Abdur-Razzâqa bin `Abdil-Muhsin al-`Abbâd

Govornik: Šajkh `Abdur-Razzâq bin `Abdil-Muhsin al-`Abbâd al-Badr

Izvor:

Abû Hurajrah رضي الله عنه je rekao:

إذا لَقِيَ أحدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عليهِ ، فإنْ حالَتْ بينَهُما شجرةٌ أوْ جِدَارٌ أوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عليهِ أَيْضًا

“Kada neko od vas sretne svoga brata, neka mu nazove Salâm. Ukoliko ih razdvoji drvo, zid ili kamen (stijena) pa ga ponovo sretne – neka mu nazove Salâm” (al-Albânî, as-Silsilah as-Sahîhah 186)

Zatim mi je on رحمه الله تعالى prenio ovaj hadîth od Abû Hurajre رضي الله عنه – koji je Mawqûf (izjava ashaba koji je nije pripisao Allâhovome poslaniku صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم). Rekao je da onaj ko sretne svoga brata treba da mu nazove Salâm. Ukoliko dakle na putu sretneš nekoga od tvoje braće, nazovi mu Salâm. Ukoliko nakon toga nastavite hodati zajedno pa vas razdvoji palma, drvo, stub, auto ili bilo šta drugo, pa se nakon toga razdvajanja ponovo sastanete – nazovi mu Salâm.

Ovo je Sunnah prema kojem su ravnodušni mnogi ljudi; ili ne znaju za njega – ili ne pridaju pažnju njegovoj primjeni.

Kao što je došlo u hadîthu o čovjeku koji je pogrešno obavljao namaz: obavio je namaz, a zatim je došao na okup Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم i nazvao Salâm. Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم mu je rekao da se vrati i obavi namaz, jer nije obavio namaz kako treba. Čovjek se vratio i ponovo obavio namaz u masdžidu koji se nalazio u blizini njih – a zatim je došao i nazvao im Salâm. Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم mu je ponovo rekao da se vrati i obavi namaz, jer nije obavio namaz kako treba. Čovjek se opet vratio i obavio namaz – a zatim je došao i ponovo im nazvao Salâm.

Preporučeno je dakle nazvati Salâm i u slučaju da je razdvajanje kratko – a sve ovo spada u širenje Salâma.

Sjećam se kada sam bio mali i sa Šajkhom al-Albânîjem رحمه الله تعالى ovdje u al-Madîni. Hodao sam pored njega, a bili smo sami. Zatim nas je razdvojio stub. Kada smo se nakon toga ponovo sastali, okrenuo mi se nasmijan i rekao:

“As-salâmu `alajkum”

Odgovorio sam:

“Wa `alajkumus-salâm”

Rekao mi je:

“Zašto sam ti nazvao Salâm?”

Ja nisam znao za ovaj hadîth i nisam imao znanje o njemu.

Rekao mi je:

“Zašto sam ti nazvao Salâm?”

Ja sam se nasmijao i rekao:

“Dobro je nazvati Salâm.”

Zatim mi je spomenuo ovaj hadîth. Ovo je bio prvi put kada sam čuo ovaj hadîth – a čuo sam ga od Šajkha (al-Albânîja) رحمة الله عليه.