Haddâdijjah su gori od Safara, Salmâna i al-Qarnîja

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: Kašf Akâdhîb wa Tahrîfât wa Khijânât Fawzî al-Bahrajnî, strana 75-76

Kada je u pitanju savjetovanje Ahl-ul-Bid`a i sjedenje sa njima zbog savjetovanja, ja ne idem u njihove kuće ili na njihove sjednice da bih to činio. Ukoliko neko od njih dođe u moju kuću, ja ga posavjetuem i objasnim mu istinu. U tome nema ništa pogrešno. Kada su munafici sjedili u društvu Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم, on ih je savjetovao i pojašnjavao im islâm i istinu.

Ahl-ul-Bid`a i Hizbijjûn su dolazili na sjednice kod Šajkha Ibn Bâza i on ih je savjetovao i pojašnjavao im istinu. Isto mislim i da muftija i vijeće velikih učenjaka rade kada im Ahl-ul-Bid`a dođu na Muslim World League i njihove sjednice. Nije mi poznato da mi je neki učenjak rekao da ja sjedim sa Ahl-ul-Bid`a. Nijedan me učenjak nije pobio zbog toga. To je jedna od tvojih mnogih laži, Fawzî al-Bahrajnî. Vjerovatno imaš naviku da se miješaš sa Ahl-ul-Bid`a sa svrhom prikupljanja novca kojeg ćeš trošiti u ime islâma ili nečije drugo ime.

Što se tiče pitanja vezanih za Safara, Salmâna i al-Qarnîja, ja ne znam o čemu se tu radi – osim spora koji se desio između nas i njih. Moja pobijanja Salmâna i Safara su poznata, kao što su poznata i moja pobijanja njihovoga učitelja, Sajjida Qutba. Upoznati smo sa njihovim sporovima i sporovima njihovih sekti.

Ali gdje su nova i stara pobijanja Sajjida Qutba i ovih ljudi od strane Haddâdijjah? Kako će ih oni pobijati, kada su gori od njih, kada imaju jaču mržnju prema Ahl-us-Sunnah i vode nasilniji rat protiv njih?