Haddâdijjah oživljavaju staru novotariju

Haddâdijjah oživljavaju staru novotariju

Govornik: Šajkh Muhammad bin `Umar Bâzmûl

Izvor:

Pitanje: Da li su Haddâdijjah uveli princip koji se razlikuje od Ahl-us-Sunnah?

Odgovor: Da. Haddâdijjah su uveli princip kojim su oživjeli staru novotariju – novotariju Takfîra. Haddâdijjah imaju tri opasna principa:

1 – Kada su u pitanju Ahl-ul-Bid`a wal-Ahwâ’, Haddâdijjah ne pridaju važnost uspostavljanju dokaza njima i otklanjanju njihovih sumnji. Svakoga ko upadne u novotariju izvode iz okvira Sunneta i vjere. Neki od njih su čak rekli da se knjige “Fath-ul-Bârî” i an-Nawawîjevo objašnjenje Muslimovoga “as-Sahîh” trebaju spaliti, kao što su neki od njih meni isto rekli i za “Madžmû`-ul-Fatâwâ” od Ibn Tajmijje. Ovi ljudi su ovim principom odstupili od Ahl-us-Sunnah. Kod njih ne postoji uspostavljanje dokaza osobama koje upadnu u greške ili novotarije.

2 – Oni ne prave razliku između odnosa prema učenjacima koji pogriješe i odnosa prema Ahl-ul-Bid`a wal-Ahwâ’, gledano na njihove novotarije i strasti. Njihov odnos prema Ahl-ul-Bid`a wal-Ahwâ’ je dakle isti kao prema učenjacima Ahl-us-Sunnah. Ahl-us-Sunnah smatraju da učenjaci Ahl-us-Sunnah nisu bezgriješni. I veliki učenjak Ahl-us-Sunnah može pogriješiti. U ovome slučaju se njegov Sunnah prihvata a njegova greška odbacuje. On dakle nije bezgriješan. Mi ni za koga ne govorimo da je bezgriješan. Ovdje je u pitanju greška, ali je to greška učenjaka. Mi međutim na osnovu njegovoga manhadža i puta koji slijedi znamo da on veliča Sunnah i slijedi Selefe i predaje – ali je u izvjesnim stvarima pogriješio. Iako se osoba pripisuje Sunnetu i Salafijji – to ne znači da on ne griješi. Ko je ovo rekao? Ko je od Selefa ovo rekao? Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je rekao:

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

“Svaki Âdamov sin je griješnik, a najbolji griješnici su onî koji se kaju.” (at-Tirmidhî 2687 i Ibn Mâdžah 4392)

Ukoliko učenjak od Ahl-us-Sunnah pogriješi, njega i dalje treba cijeniti i poštovati. Njegov trud i veličanje i slijeđenje Sunneta se prihvata, dok se njegova greška odbacuje. Prema njemu se treba odnositi na poseban način – a ne kao prema Ahl-ul-Bid`a wal-Ahwâ’. Ovo nije dupli standard, nego su nas ovome podučili Allâh i Njegov poslanik صلى الله عليه وسلّم, i ovo je način na koji su postupali pravedni Selefi kada bi učenjak ili mladić od Ahl-us-Sunnah upali u greške. Ko kaže da omladina Ahl-us-Sunnah i Salalfijje ne griješi? Oni griješe kao i svi ostali. Ukoliko međutim znamo da mladić slijedi Sunnah i pridaje mu veliku važnost a upadne u grešku, ta greška nije kao greška onoga za koga znamo da slijedi strasti i metodologiju Ahl-ul-Bid`a a traži greške Ahl-us-Sunnah. Ovo je drugi princip kojim se Haddâdijjah razlikuju od Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah.

3 – Oni ne poštuju učenjake. Uvijek se okomljavaju na Salafî učenjake i ni na koga drugog; ogovaraju ih, pišu o njima i omalovažavaju ih.

Ove tri stvari su prisutne kod Haddâdijjah. To je ono što je kod njih najopasnije. Oni čak i lažu o učenjacima, ogovaraju ih i pripisuju im novotarije. Stvar za koju najviše optužuju je da je izvjesna osoba Murdži`î i da posjeduje Irdžâ’. Haddâdijjah dakle imaju ova tri opasna principa na koje treba podsjećati, te ih ostaviti i slijediti pravedne Selefe.