Gubljenje abdesta na Tašahhudu Džume namaza

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (8/226/11986)

Pitanje: Nakon što je prisustvao Khutbi, čovjek je izgubio abdest na Tašahhudu Džume namaza. Da li je njemu dozvoljeno da ponovo klanja Džumu, ili umjesto toga treba klanjati Podne?

Odgovor: U ovome slučaju će osoba nadoknaditi Džumu namaz tako što će klanjati četiri Rekata Podne namaza.