Grob Allâhovoga poslanika se ne nalazi u džamiji

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Kako se pobija sumnja da se grob Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم nalazi u njegovoj džamiji…

Odgovor: On se ne nalazi u džamiji, nego u kući `Â’iše رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. On se dakle ne nalazi u džamiji. Nalazio se van džamije za vrijeme pravovjernih khalîfâ – te za vrijeme khilâfetâ Mu`âwije i `Abdul-Malika bin Marwâna. Kada je na vlast nakon svoga oca došao al-Walîd bin `Abdil-Malik, proširio je džamiju sa istočne strane – i na taj način je u nju unio poslanikovu kuću. Tu je odluku donio sam, a nije se konsultovao sa učenjacima. Tu je odluku dakle donio sam, a učenjaci nisu bili saglasni sa tim. Ne kaže se međutim da se grob Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم nalazi u džamiji – nego se nalazi u sobi koja je unešena u džamiju.