Grob Allâhovoga poslanika kao dokaz da je dozvoljeno obavljati namaz u masdžidu u kojem se nalazi grob