“Govor učenjaka o drugome učenjaku treba ignorisati i ne treba ga širiti”

“Govor učenjaka o drugome učenjaku treba ignorisati i ne treba ga širiti”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Kada učenjak danas pobija drugoga učenjaka koji je upao u greške, neki govore da sav taj govor treba ignorisati i da ga ne treba širiti. Šta vi smatrate o ovome principu? Da li on važi neograničeno?

Odgovor: Ja sam vam objasnio da je obavezno objasniti istinu. Obavezno je objasniti istinu a pobijati greške. Mi ne želimo ugoditi nikome. Mi ne želimo ugoditi nikome. Objašnjavamo grešku i pozivamo na istinu – i ne uzimamo u obzir da li je u pitanju ovaj ili onaj.

Šutnja nije dozvoljena. Ukoliko zanemarimo jednu grešku, pa drugu i treću – greške će se nagomilati, a ljudi će šutnju učenjakâ o njima smatrati dokazom. Obavezno je dakle objasniti istinu, a posebno u slučaju ukoliko je osoba koja je upala u greške uzor ili vođa. U tome slučaju je to opasnije. Njegove se greške trebaju objasniti da ljudi ne bi bili prevareni njima.

Ne treba govoriti da taj govor treba ignorisati i da ga ne treba širiti. To ne treba govoriti. To je neispravan govor. Ukoliko se (neistina) širi ona se treba pobijati – pa neka se ljuti ko hoće i neka bude zadovoljan ko hoće. Naš cilj je istina, a ne sramoćenje ili ponižavanje ljudi.