Govor “Da” u namazu nakon zadnjeg âjeta sûre “al-Mutaffifîn”

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko imâm prouči âjah

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

»Da li će nevjernici tada biti “nagrađeni” za ono što su radili?!« (83:36),

da li je od Sunneta da klanjač kaže “Da”?

Odgovor: Ne. To je novotarija, a ne Sunnah. To nije prenešeno.