Gore od zinaluka, krađe i ubistva

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li su novotarije koje nisu nevjerstvo gore od velikih grijeha?

Odgovor: Da, novotarije su veće zlo. Novotarije su veće zlo i draže su Iblîsu od grijeha. One su draže Iblîsu od zinaluka, krađe i ubistva. Draže su mu od ovih velikih grijeha, jer on zna da novotarije vode ka nevjerstvu, širku i ekstremizmu – za razliku od grijeha, čiji počinilac osjeća krivnju i kaje se. Novotar se međutim ne kaje, jer smatra da je u pravu.