Gluhonijeme sudije za gluhonijeme ljude?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno da se za gluhonijeme osobe odrede gluhonijeme sudije da bi im slučaj bio olakšan?

Odgovor: Ne. Tako nešto se nikada nije desilo u islamskoj historiji. Nije dakle prenešeno da su gluhi ljudi imali gluhe sudije niti da su nijemi imali nijeme.