Ginekološki pregled tokom posta

Govornik: `Allâmah `Abdullâh bin `Abdir-Rahmân al-Ghudajjân

Izvor:

 

Pitanje: Prekida li post ginekološki pregled?

Odgovor: Ukoliko ništa što se smatra hranom ili pićem ne uđe u stomak – u tome slučaju taj pregled ne utiče na post.