Ghîbah i Namîmah u Ramadhânu

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor:

 

Pitanje: Da li Ghîbah (ogovaranje) i Namîmah (prenošenje riječi koje nanose štetu) u Ramadhânu prekidaju post, i koje stvari pomažu pri razmišljanju i koncentraciji u namazu?

Odgovor: Ghîbah i Namîmah su dva velika grijeha. Oni ne prekidaju post, ali njihov počinilac čini veliki grijeh, jer su to veliki grijesi – i u Ramadhânu i van njega. Oni međutim ne prekidaju post.