Gdje žena treba stajati kada klanja sa svojim mužem?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Šta je Sunnah kada žena klanja sa svojim mužem; da stane pored ili iza njega?

Odgovor: I jedno i drugo je u redu. U redu je da klanja i pored i iza njega.