“Gdje su vaše pristalice?”

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

Kada sam bio u Damasku i diskutovao sa nekim Hizbijjûn kao al-Ikhwân al-Muslimûn i Hizb-ut-Tahrîr, oni su mi govorili:

“Šta ti u stvari radiš? Oko tebe nema ljudi. Oko tebe nema omladine. Ti samo čitaš stare knjige.”

Ja sam im hladno rekao da sam učitelj škole Qur’âna. Šta radi učitelj škole Qur’âna? Podučava djecu Qur’ânu. Ja izvršavam tu dužnost. Šta vi želite od mene? Ja ne mogu činiti više od toga. Želite li da napustim to i da počnem živjeti besciljno? Ili da nastavim raditi ono što radim?

Oni su ušutjeli i ništa nisu rekli. Ja ću dakle nastaviti sa onim što radim. Kao što vam je poznato, to je urodilo plodom u islamskom svijetu – a sva hvala pripada Allâhu.