Gdje se postiže nagrada od 100.000 namaza?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li se namaz koji je vrijedan 100.000 namaza postiže u cijelome Haramu – ili to važi samo za Svetu džamiju?

Odgovor: Ispravan stav je da se ta nagrada postiže u cijelome Haramu; sve što je unutar okvira Harama naziva se Svetom džamijom. Bolje je međutim klanjati bliže Ka`bi.