Gdje je razum obožavalaca grobova?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Awlijâ’ i pravedni su slabi robovi. Oni ne mogu naškoditi niti biti od koristi samima sebi, a kamoli drugima. Oni su mrtvi, a njihova djela okončana. U potrebi su da se za njih dovi i da se dovi da im bude oprošteno. Oni su dakle u potrebi za tim, a sami nisu ništa u stanju učiniti. Ono što su bili u stanju učiniti u ovome životu je okončano – a sada više ništa nisu u stanju učiniti. Gdje je međutim razum? Gdje je sposobnost uma? Gdje je Îmân?