Fitnah muzike u Allâhovim kućama

Fitnah muzike u Allâhovim kućama

Govornik: Šajkh `Abdur-Razzâq bin `Abdil-Muhsin al-`Abbâd

Izvor: 

U ime Allâha, Svemilosnog, Samilosnog; Uistinu sva hvala pripada samo Allâhu, Gospodaru svih stvorenja – Svjedočim da nema istinskoga boga osim Allâha Jedinoga koji nema sudruga i svjedočim da je Muhammad Njegov rob i Njegov poslanik. Neka je Allâhov salavat i mir na njega, njegovu familiju i ashabe. A zatim:

Današnji dars počinjem razgovorom o boli koja je u srcima mnogih Muslimânâ u Allâhovim تبارك وتعالى kućama, o stvari koja se ponavlja tokom svakoga namaza, tokom svakoga Rukû` i Sudžûd. To nanosi veliku štetu Muslimanima, njihovome namazu, njihovome `ibâdah; oduzimajući im njihovu poniznost i skrušenost pri zbližavanju sa svojim Gospodarom تبارك وتعالى. Neke ljude možda više nije ni briga i postali su ravnodušni kada je ova stvar u pitanju. Činjenica je međutim da je ova stvar, tako mi Allâha, vrlo opasna.

U pitanju su braćo muzički zvukovi koji se uzastopno mogu čuti u Masâdžid (masdžidima). Skoro da nema namaza, Rukû` i Sudžûd u kojima se ne čuje ova muzika. Zar je naše stanje postalo takvo – O Islâmski Ummete – da se ovo zlo pušta u Allâhovim kućama? Gdje je svetost Masdžidâ? Gdje je njihovo mjesto u našim srcima? Gdje je naša pažnja prema pravima braće koja klanjaju? Gdje je naša bogobojaznost prema Allâhu عز وجل? Gdje je naše veličanje Allâhovih جل وعلا obreda, ako se naše stanje ovako može opisati?

Ova stvar se stalno ponavlja, iako svako ko sa sobom nosi mobilni telefon ima mogućnost da ga prilikom svakoga ulaska u Masdžid ugasi, ili isključi zvuk. Mnogi ljudi su međutim postali ravnodušni kada je ova stvar u pitanju. Tako sada klanjači uzastopno slušaju muziku dok čine Sudžûd, dok su na Rukû`, dok obavljaju namaz, dok upućuju dove i veličaju Allâha. Dok osoba veliča i posjeća se na Allâha – odjednom se odavde i odande čuje glasan i nametnut zvuk unutar Masdžida.

Masâdžid su sveta mjesta:

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب

“Pa ko poštiva Allâhove propise – znak je bogobojaznosti srca” (22:32)

Prema onima koji obavljaju namaz treba imati obzira, jer oni imaju prava. Ako ti u Masdžidu nije dozvoljeno da prema tvome bratu Qur’ânom povisiš glas, kakav je tek onda slučaj sa ovim zlim i odvratnim zvukovima? Ova stvar je, uvažena braćo, vrlo potresna i vrlo žalosna; a dokaz je slabosti Îmâna i nedostatka vjere i poštovanja prema Allâhovim تبارك وتعالى kućama i prema njihovoj svetosti.

Osobi kojoj je Allâh جل وعلا podario mobilni telefon je obavezno da bude zahvalan Allâhu تبارك وتعالى na ovoj blagodati, preko koje mu je olakšao da stupi u kontakt sa svojom familijom, bližnjima i djecom, te da obavlja svoje potrebe i ono što ga zanima. Obavezno mu je biti zahvalan Allâhu تبارك وتعالى na ovoj blagodati i koristiti ga u svrhe pokornosti Allâhu تبارك وتعالى, a ne u svrhe onoga što je zlo.

Muzika na mobilnim telefonima je zabranjena u svim slučajevima. Zabranjena je u svim slučajevima; on je dužan da na svome mobilnome telefonu izabere zvuk koji nije muzika. Ova stvar postaje još opasnija kada ovi zli zvukovi uđu u Allâhove تبارك وتعالى kuće, jer su  Allâhove تبارك وتعالى kuće sveta mjesta.

Kada je čovjek u Masdžidu tražio svoje vlasništvo, Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao: “Neka mu Allâh ne vrati njegovo vlasništvo”. Kakav je onda slučaj sa ovim velikim zlom? Šta onda važi za stvar koja je grozna i veliko zlo? Bojmo se Allâha, O braćo, i neka smo upozoreni protiv onoga što će izazvati Allâhovu سبحانه وتعالى srdžbu i kaznu. Svakome od nas je obavezno da se boji Allâha جل وعلا u ovim Masâdžid. Prilikom ulaska na vrata Masdžida osoba govori

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أَعوذُ باللهِ العَظيـم وَبِوَجْهِـهِ الكَرِيـم وَسُلْطـانِه القَديـم مِنَ الشّيْـطانِ الرَّجـيم

U ime Allâha, neka je salavat i mir na Allâhovoga poslanika, utječem se Allâhu Veličanstvenome, Njegovim Časnim Licem i Njegovome drevnome Vlašću od prokletoga Šajtâna.”

a zatim ulazi u Allâhovu kuću imajući poštovanje prema Allâhovoj kući, i ne dozvoljava da u Allâhovim تبارك وتعالى kućama budu prisutni ovi zli zvukovi.

Molimo Allâha عز وجل Njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima da popravi stanje svih nas, da nam podari uspjeh u poštovanju Allâhovih تبارك وتعالى kuća, da nas učini onima koji veličaju Allâhove obrede i da nas zaštiti od korištenja ovih aparata na bilo koji način i u bilo kojem omjeru koji prouzrokuje Allâhovu تبارك وتعالى srdžbu. Molimo Ga da popravi stanje svih nas. Uistinu, On تبارك وتعالى uslišava dove, od Njega se traži i On nam je dovoljan, a divan li je On zaštitnik.