Eutanazija bolesnih i ranjenih životinja

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

Pitanje: Čovjek može imati životinje koje su pogođene bolešću, ili su doživjele nesreću – ili ušle u duboku starost. Neke su jestive, za razliku od drugih. Treba li usmrtiti životinje u slučaju da su izložene velikoj boli, ili ukoliko postoji rizik da je njihova bolest zarazna – ili ih treba ostaviti?

Odgovor: Ukoliko je čovjek vlasnik životinje koja je pogođena bolešću koja životinju čini neupotrebljivom, ne predstavlja problem da se ona usmrti. U tom slučaju ta životinja postaje teret za vlasnika i on se mora brinuti o njoj, što je rasipanje novca – jer se brine o nečemu od čega nema koristi. Na osnovu toga kažemo da ne predstavlja problem da vlasnik životinje usmrti životinju koja je beskorisna ili postoji rizik da će zaraziti druge životinje.

Ukoliko međutim nisi vlasnik životinje, kao u slučaju da u divljini nađeš magarca, psa ili neku jahaću životinju, trebaš je ostaviti i prepustiti Allâhu da se pobrine o njoj.

Pitanje: Smije li službeni organ usmrtiti te životinje?

Odgovor: Službeni organ koji je nadležan za životinje ima isti status kao vlasnik životinje.

Pitanje: Što znači da smije usmrtiti životinje koje su doživjele nesreću?

Odgovor: Da.