Elektronski prsten za Tasbîh

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno koristiti elektronski prsten za praćenje broja Tasbîhâ?

Odgovor: Ne. Komitet za Fetve je izdao fetvu da je to zabranjeno. Ne treba ga koristiti. Vremenom će se tako početi brojati i broj rekata i to će dovesti do opsesivnih misli. Ne treba ga dakle koristiti.