Egipat, Sirija, `Irâq i Libija – prije i sad

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân

Izvor:

 

Pogledajmo Egipat; da li je stanje u Egiptu bilo bolje prije ili poslije revolucije? Egipatski učitelji su nam predavali dok je Egipat bio monarhija a zatim su nam predavali nakon revolucije. Egipatska funta je bila vrijedna više od 10 rijâla – a poznato vam je koliko sada vrijedi.

Prilikom unije Sirije i Egipta izbila je revolucija u Siriji. Ta unija inače nije bila uspješna od samog početka; izgledalo je kao da padaju u beskrajni ponor.

U `Irâqu je vladar bio iz familije Allâhovoga poslanika , aš-Šarîf Husajn, djed Husajna od Jordana. Nakon toga je izbila revolucija. Prije revolucije su Ahl-us-Sunnah bili većina u `Irâqu. Nakon monarhije se u `Irâqu sve pogoršalo. Što se današnjeg `Irâqa tiče, nema potrebe ni pričati o tome.

Sve zemlje u kojima su izbile revolucije i zlo stavljene su na kušnju.

Libija je za vrijeme kralja Idrîsa as-Sanûsîja bila mirna zemlja. Zatim je al-Qadhdhâfî digao revoluciju i stanje u zemlji se samo pogoršalo.

Musliman stoga treba razmišljati o posljedicama koje bivaju prouzrokovane kontradikcijom sa Sunnetom – kada je u pitanju poštivanje i veličanje prisege.