Džuma sa jednom khutbom

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je dozvoljen Džuma namaz sa jednom khutbom?

Odgovor: Ne, to nije dozvoljeno. Džuma se sastoji od dvije khutbe. To je Sunnah Allâhovog poslanika ﷺ. Moraju dakle biti dvije khutbe. Jedan od uslova ispravnosti Džume namaza su dvije khutbe prije njega.