Džinni su podijeljeni na iste sekte kao i ljudi

Džinni su podijeljeni na iste sekte kao i ljudi

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor: 

Pitanje: Koji je dokaz da su Džinni podijeljeni na Selefije i druge?

Odgovor: Koji je dokaz da su Džinni podijeljeni na Selefije i druge? Ono što je prisutno kod ljudi je prisutno i kod njih. Može se desiti da onî koji opsjednu čovjeka kažu da su od Ahl-us-Sunnah. Sekte koje postoje kod ljudi postoje i kod Džinnâ. Među njima ima sekularista, članova partije Ba`th, komunista, muslimana i Ahl-us-Sunnah.