Džilbâb iz dva dijela

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (17/188)

Pitanje: Koje uslove ima Džilbâb? Mora li Džilbâb biti jedan komad odjeće, ili može biti podijeljen na dva dijela?

Odgovor: Ne igra ulogu da li je Džilbâb iz jednoga ili dva dijela, sve dok pokriva sve što se treba pokriti prema Šerijatu.