Džarh i Ta`dîl početnika

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî (umro 1429)

Izvor: al-Fatâwâ al-Džalijjah (2/122)

Pitanje: Smije li student koji je početnik kritikovati i hvaliti pojedince, te činiti Tabdî` (proglašavati ljude novotarima) bez dokaza?

Odgovor: Student koji je početnik ne treba kritikovati ili činiti Tabdî` sam od sebe. On međutim treba slijediti riječi priznatih učenjâkâ. U redu je da citira riječi učenjâkâ ukoliko je siguran u njihovu kritiku.