Džanâzah ili Teravija?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

Pitanje: Danas se Džanâzah klanja prije Teravije. Da li je bolje ispratiti Džanâzu ili klanjati Teraviju? Šta je bolje za imâma; da odgodi Džanâzu do poslije Teravije – ili da prvo klanja nju?

Odgovor: Dvije vrline su se sudarile; Džanâzah i Teravija. Trebamo li ispratiti Džanâzu a ne klanjati Teraviju – ili obratno? Sagledajmo stvari.

Ukoliko čovjek propusti Teraviju, jedino je propustio namaz u džematu. I dalje je može klanjati kod kuće od Jacije do Sabaha. Propusti li međutim Džanâzu i ostane na Teraviji, propustio je Džanâzu. Na osnovu ovoga treba dati prednost Džanâzi. Ukoliko se međutim boji da će se nakon ispraćaja Džanâze ulijeniti i da neće klanjati Teraviju, neka ostane (i klanja Teraviju). Jedini izuzetak je ukoliko mora ispratiti Džanâzu jer nema drugih koji će izvršiti tu kolektivnu dužnost. U tom slučaju će dakle ispratiti Džanâzu.