Džamâ`at-ut-Tablîgh su sami u potrebi za da`wom

Džamâ`at-ut-Tablîgh su sami u potrebi za da`wom

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd al-Badr

Izvor:

Pitanje: Da li nam je dozvoljeno da zabranimo Džamâ`at-ut-Tablîgh da čine da`wu u našim masdžidima?

Odgovor: Džamâ`at-ut-Tablîgh su sami u potrebi za da`wom i da budu informisani o Tawhîdu, `Aqîdi i onome na čemu su bili Selefi ovoga Ummeta. Zato ih pozivajte, te ih informišite i uputite na ono što je ispravno – jer su oni savladani neznanjem. Uputite ih na ono što je dobro i objasnite im vjeru.