Dvije vrste novotara

Govornik: `Allâmah Muhammad Amân bin `Alî al-Džâmî (umro 1416)

Izvor:

Ahl-us-Sunnah smatraju da se svi pozivači na novotarije trebaju izbjegavati. Postoje dvije vrste novotara:

1 – Običan novotar koji ne poziva na novotarije, a praktikuje ih jer je na njega uticao novotar koji poziva na novotarije. Dobro je provoditi vrijeme sa njima, pozivati ih i tretirati ih.

2 – Pozivač na svoju novotariju i njen predvodnik koji poziva na nju i uljepšava je ljudima. Takve treba izbjegavati, osim u slučaju da čovjek smatra da ima jače argumente od njega i da će ga savladati. U tom slučaju ga treba izazvati i sa njim debatirati. Obični ljudi ga međutim trebaju izbjegavati, jer su novotari najčešće naoružani retorikom kojom obmanjuju ljude. Stoga treba izbjegavati ljude koji pozivaju na vjerovanja Ašâ`irah, Sûfijjah i tako dalje. Takve treba izbjegavati. A onaj ko je u stanju i nada se da će savladati i poraziti novotara i pobiti njegovu novotariju mora to učiniti. To nekima čak može biti i obavezno.