Dvije vrste Ahl-ul-Bid`a

Govornik: `Allâmah Zajd bin Muhammad al-Madkhalî (umro 1435)

Izvor: al-Adžwibah al-Atharijjah `alâl-Masâ’il al-Manhadžijjah, strana 214-215

Pitanje: Kako treba tretirati Ahl-ul-Bid`a kada su u pitanju dunjalučke stvari – kao što je trgovina?

Odgovor: Postoje dvije vrste Ahl-ul-Bid`a:

Prva skriva svoje novotarije; ne objavljuje ih i ne propagira ih. U ovom slučaju ne predstavlja problem da se Ahl-us-Sunnah okoriste njima po potrebi, ili da pričaju sa njima o nečem neophodnom.

Druga objavljuje svoje novotarije i propagira ih u vidu knjiga, sa minbera ili organizovanjem skupova čija je svrha širenje tih novotarija. Njihovo neprijateljstvo prema Ahl-us-Sunnah je jasno a njihova mržnja prema njima žestoka, jer Ahl-us-Sunnah osuđuju Ahl-ul-Bid`a i pobijaju njihove neistine da bi podržali istinu i uništili laž. Ovu vrstu Ahl-us-Sunnah moraju bojkotovati, jer se pridržavaju svojih novotarija, ne prihvataju savjet i mrze Ahl-us-Sunnah.

Bojkot se odnosi na to da se sa njima ne priča, ne sjedi – pa čak ni da im se ne naziva Salâm. Takva je bila praksa Selefa prema Ahl-ul-Bid`a i to važi u principu.

Ukoliko Sunnî treba trgovati, treba prvo potražiti Ahl-us-Sunnah da sa njima obavi posao – i da se na taj način okoriste i oni i on. Treba makar potražiti skrivene Ahl-ul-Bid`a ili Ahl-us-Sunnah koji nisu u stanju podržati i odbraniti Sunnah – ali su prirodni i ravnaju se prema učenjacima. Ukoliko međutim ne nađe nikoga osim druge vrste Ahl-ul-Bid`a i prinuđen je pričati sa njima zbog trgovine, može to učiniti. On ih međutim treba savjetovati ukoliko smatra da od toga ima koristi.