Dva rekata za Musallu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je na Musallama propisano klanjati dva rekata kao u džamijama?

Odgovor: Ne. To nisu džamije, nego Musalle.