Dva puta do seksualnog odnosa

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: U vezi sa Allâhovim عَزَّ وَ جَلَّ govorom:

فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ

“a oni koji i pored toga nešto traže, to su baš oni koji prelaze granicu” (23:7)

Da li se onim koji prelazi granicu smatra počinilac velikog grijeha i da li se to odnosi na samozadovoljavanje?

Odgovor: Da. To potpada pod govor

فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ

“a oni koji i pored toga nešto traže, to su baš oni koji prelaze granicu” (23:7)

To se odnosi na sve osim braka i ropstva. Allâh ne dozvoljava seksualni odnos osim na ova dva načina, putem braka i ropstva. Onaj ko to čini na neki drugi način prelazi granicu:

فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ

“to su baš oni koji prelaze granicu” (23:7)