Dužina odjeće muškarca

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ja sam osamnaestogodišnji student, a sva hvala pripada Allâhu. Volim Sunnah i nosim odjeću do pola cjevanice ili barem blizu. Nisam ekstreman po tom pitanju. Uprkos tome, mnogi studenti diskutuju sa mnom i govore mi da sam premlad i da se oblačim upadljivo. Koji je vaš savjet meni, uzimajući u obzir da se ja tako oblačim da bih slijedio Sunnah?

Odgovor: Sunnah je nositi odjeću do članka. Sunnah je da se odjeća nosi do članka, do između pola cjevanice i članka. Čovjek se treba oblačiti kao narod zemlje. Ukoliko stanovništvo, ili većina stanovništva, nosi odjeću do sredine cjevanice, tako treba nositi odjeću – jer je to Sunnah. Ukoliko stanovništvo nosi odjeću do članka, tako treba nositi odjeću – jer je i to Sunnah. Isto važi i u slučaju da stanovništvo nosi odjeću do između članka i sredine cjevanice. Odjeću dakle treba nositi onako kako je nosi narod zemlje, a ukoliko se razlikuješ od njih – oblačiš se upadljivo.