Dunjâluk nije opravdanje za miješanje sa Ahl-ul-Bid`a

Dunjâluk nije opravdanje za miješanje sa Ahl-ul-Bid`a

Govornik: Šajkh Sâlih bin `Abdil-`Azîz Âl aš-Šajkh

Izvor: Šarh Lum`at-il-I`tiqâd, strana 155

Danas vidimo kako su mnogi ljudi napustili bojkotovanje Ahl-ul-Bid`a. Mnogi ljudi se ne slažu sa novotarima ali ih ne bojkotuju i navode razne razloge zbog kojih to ne rade. Jedni argumentuju dunjalučkim ciljevima, drugi da`wom, dok neki koriste vjerske ciljeve kao razlog za nebojkotovanje njih. Na ovo se mora obratiti pažnja i protiv ovoga treba upozoravati, jer je bojkotovanje Ahl-ul-Bid`a obavezno. Nije dozvoljeno miješanje sa njima zbog da`we. Nije dozvoljeno miješanje sa njima i neosuđivanje njih zbog toga što bi u tome (navodno) trebala biti veća korist. Jedini izuzetak je osoba koja ih namjerava uputiti na nešto što je bolje, koja ih osuđuje i mijenja ih.

Pridavanje važnosti Sunnetu i pobijanje novotara je bio savjet i praksa imâmâ. Oni su provodili svoje živote osuđujući novotare a nisu se u tolikoj mjeri posvećivali osuđivanju izvornih nevjernika kao što su židovi i kršćani. Ukoliko budeš čitao o Imâmu Ahmadu, Sufjânu, Hammâd bin Zajdu, Hammâd bin Salamah, Nu`ajmu bin Hammâdu, al-Awzâ`î, Ishâqu, `Alîju al-Madînî i drugim imâmima Ahl-us-Sunnah, vidjet’ ćeš da se oni skoro samo bore i upozoravaju protiv novotara i njihovih principa, iako su oni i dalje bili muslimani. Nisu se posvećivali pobijanjem židova, kršćana i drugih nevjerničkih vjerskih pripadnika. Sve ovo zbog toga da se zlo novotarâ ne bi pojavilo i varalo muslimane. Što se izvornih nevjernika kao što su židovi i kršćani tiče, njihovo zlo i razdor su muslimanima jasni i očigledni.