Dug sa kamatom

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Čovek je od banke pozajmio 100.000 rijâla i mora da otplaćuje kredit uz kamatu od 20%, zbog čega konačna suma iznosi 120.000 rijâla. Koji je propis za taj zajam?

Odgovor: Trebao je postaviti to pitanje prije nego što je prihvatio taj zajam. Želi li sada izbjeći vraćanje duga? Ne može tako. Neka vrati dug i griješan je zbog toga, a neka više ne radi takve stvari.