Dovršavanje Jacije nakon zakašnjenja

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Kako ću klanjati ukoliko sam propustio prva tri Rekata Jacije namaza? Da li da klanjam dva Rekata pa da sjednem na prvi Tašahhud, a da zatim klanjam još jedan Rekat pa sjednem na zadnji Tašahhud? Kako da postupim, Allâh vas nagradio?

Odgovor: Ustat’ ćeš i klanjati jedan Rekat a zatim ćeš sjesti na prvi Tašahhud. Nakon toga ćeš ustati i klanjati još dva Rekata. To ti je obaveza, jer je Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم rekao:

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

“Ono što stignete klanjajte a ono što ste propustili dopunite.” (al-Bukhârî 636 i Muslim 602)

Ti si dakle (u tvome slučaju) klanjao jedan Rekat (sa Imâmom), pa zbog toga trebaš klanjati još jedan i sjesti na prvi Tašahhud – jer je prvi Tašahhud nakon drugoga Rekata.