Doviti da Allâh uputi sve ljude je pretjerivanje

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Smatra li se pretjerivanjem u dovi i nečim što je u kontradiktornosti sa Allâhovom univerzalnom voljom da čovjek dovi da Allâh uputi sve ljude i da svim ljudima podari bogatstvo?

Odgovor: Da, to je pretjerivanje u dovi. Allâh سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى odvodi u zabludu onoga koga hoće, a upućuje onoga koga hoće. On ne upućuje sve ljude i ne odvodi sve ljude u zabludu. U Njegovu سُبْحَانَهُ mudrost spada da upućuje koga hoće i da u zabludu odvodi koga hoće.