Dova prilikom ulaska u lift

Dova prilikom ulaska u lift

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li dovu prilikom penjanja na jahalicu treba proučiti prilikom ulaska u lift?

Odgovor: Ne. Lift nije jahalica. Može međutim reći “Bismillâh”. To je dovoljno.