Dova osobi koja kihne i odgovaranje na Salâm je Sunnah Kifâjah

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: U vezi sa govorom “Jarhamuk Allâh” osobi koja kaže “Alhamdulillâh” nakon što kihne i odgovaranja na Salâm, da li je to obavezno svima koji ga čuju – ili je dovoljno da to učine samo neki?

Odgovor: To je Sunnah Kifâjah; ukoliko neko to učini – dovoljno je. Ukoliko dakle samo jedan od prisutnih kaže “Jarhamuk Allâh” osobi koja kaže “Alhamdulillâh” nakon što kihne, izvršena je dužnost – a sva hvala pripada Allâhu.