“Dosta je Tawhîda! Vrijeme je za Džihâd!”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Šta savjetujete onima koji odvraćaju omladinu od traženja znanja i pozivanja na Tawhîd i govore da je znanja dovoljno i da je sada vrijeme za Džihâd na Allâhovome putu?

Odgovor: Nema Džihâda bez znanja. Mudžâhid ne ide u Džihâd bez znanja. Nema dakle Džihâda bez znanja.

Čovjek mora poznavati propise Džihâda i kada je on propisan a kada nije. Ne može dakle biti Džihâda ukoliko se on ne zasniva na šerijatskim principima i ukoliko se ne ispunjavaju uslovi za njega.