Došao u masdžid na Ikindiju pa se sjetio da nije klanjao Podne

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Osoba je došla u masdžid na Ikindiju, a zatim se sjetio da nije klanjao Podne. Šta treba učiniti?

Odgovor: Obavezno mu je da prvo klanja Podne, prije nego što klanja Ikindiju. Klanjat’ će dakle Podne, a zatim će klanjati Ikindiju. Čak i u slučaju da džemat klanja Ikindiju, on će se priključiti džematu sa nijjetom da klanja Podne – pa će nakon predavanja Salâma ustati i klanjati Ikindiju.