Donošenje Takbîra prilikom činjenja Sudžûd at-Tilâwah