Donošenje Takbîra prilikom činjenja Sudžûd at-Tilâwah

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

 

Ni u jednom hadîthu se ne prenosi da je Allâhov poslanik donosio Takbîr kada bi činio Sudžûd at-Tilâwah prilikom učenja sûre as-Sadždah petkom ili u nekom drugom namazu.

Autentično je međutim preneseno od `Abdullâha bin Mas`ûda da je donosio Takbîr kada bi činio Sudžûd at-Tilâwah u namazu. Na osnovu toga smatram da nije problematično donositi Takbîr, posebno uzimajući u obzir da ljudi danas jedino znaju da se donosi Takbîr.

Ukoliko imâm predvodi namaz u džamiji gdje ljudi poznaju i pridržavaju se Sunneta, učiniće Sudžûd bez Takbîra. Ukoliko je međutim u džamiji u koju dolazi običan narod pa donese Takbîr, njegov uzor je `Abdullâh bin Mas`ûd, a sva hvala pripada Allâhu.