Donošenje salawâta na Allâhovog poslanika ﷺ je jedan od razloga uslišavanja dove

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je tačno da se dova čovjeka ne uslišava i ne uzdiže ukoliko na kraju ne donese salawât na Allâhovog poslanika ﷺ?

Odgovor: Prenešeno je da je dova suspendovana dok se ne donese salawât na Allâhovog poslanika ﷺ. Donošenje salawâta na Allâhovog poslanika ﷺ je jedan od razloga uslišavanja dove.