Doniranje bubrega

Doniranje bubrega

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je dozvoljeno donirati jedan od dva bubrega bratu Muslimanu kome su otkazali bubrezi?

Odgovor: U vezi sa ovim je komitet učenjâkâ dao odgovor da je dozvoljeno, ukoliko se ispune dva uslova.

Prvi uslov je da ovo ne nanosi štetu osobi koja donira, da ga ne izlaže opasnosti i da ne utiče na njegovo zdravlje.

Drugi uslov je da osoba kojoj se donira bubreg ima vitalnu potrebu za tim, da ga je primoran uzeti.

Ukoliko se ispune ova dva uslova, doniranje bubrega je dozvoljeno.