Donesi salawât kada se spomene naša majka

Donesi salawât kada se spomene naša majka

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Treba li reći “`alajhâs-salâtu was-salâm” kada se spomene naša majka Hawwâ’?

Odgovor: Bez sumnje. Ona zaslužuje da se za nju kaže “`alajhâs-salâm” ili “`alajhâs-salâtu was-salâm”.