Doktori savjetuju abortus

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Moja žena je trudna. Nakon skoro četiri mjeseca su doktori rekli da fetus boluje od rijetke bolesti koja prouzrokuje prestajanje razvijanja kostura i disajnih puteva. Doktori nam savjetuju abortus, jer će dijete umrijeti nakon sedam mjeseci ili pola sata nakon rođenja. Šta da radimo? Da li smo u slučaju abortusa dužni platiti krvarinu?

Odgovor: Nije dozvoljen abortus nakon udahnuća duše, dakle nakon četiri mjeseca. Jedini izuzetak je ukoliko je majčin život u opasnosti – u tome slučaju će učiniti abortus. Ukoliko međutim majčin život nije u opasnosti – fetus će se ostaviti i prepustiti Allâhu سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

Stoga nije dozvoljeno učiniti abortus. To je bespravno ubijanje.