Doktor naredio samozadovoljavanje u Ramadhânu

Doktor naredio samozadovoljavanje u Ramadhânu

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ Ramadhân (2/448/375)

Pitanje: Informišem vas da sam u mjesecu Ramadhânu 1410 godine po Hidžri (1989) imao pregled u bolnici. Doktor koji me je pregledao mi je rekao da proizvedem spermu i rekao mi je da je to hitno i da to moram uraditi, nakon čega sam se osjećao neugodno i prisiljeno tako da sam mu dao spermu za svrhu testa. Ovo je bilo tokom dana u Ramadhânu. Spermu sam proizveo samozadovoljavanjem, znajući da nisam imao drugu mogućnost da se vratim u bolnicu i da je to bio dan kada mi je bolnica zakazala pregled. Takođe, ovo je bila analiza za moju ženu i mene. Uvaženi Šajkh, tražim da mi date fetvu za ovo i da li je na meni neki otkup pored napaštanja poništenog posta za taj dan jer mi je bilo dobro poznato šta sam radio?

Odgovor: Ako je situacija kao što si je naveo, onda ti je obavezno da napostiš dan kada si se samozadovoljavao, a nije ti obavezno da se otkupiš.