Doktor laže pacijenta za njegovo dobro

Doktor laže pacijenta za njegovo dobro

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (24/431/6908)

Pitanje: Doktori mogu biti u potrebi da lažu pacijente o njihovome zdravstvenome stanju, pogotovo ukoliko se stanje pacijenta može pogoršati ukoliko mu je poznato njegovo pravo stanje. Da li je doktor griješan ukoliko to učini?

Odgovor: Dozvoljeno je lagati pacijenta ukoliko je to za njegovo dobro i neće imati loše posljedice po pacijenta niti bilo koga drugog. Ukoliko je doktor međutim u mogućnosti da aluzijom izbjegne direktno laganje, to je bolje i sigurnije.